REDVERTEX

REDVERTEX спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

25/06/2016

Ред Въртекс ООД спечели проект BG16RFOP002-2.001-1231 „Увеличаване на експортния потенциал и конкурентоспособността на архитектурна компания Ред Въртекс чрез внедряване в работния процес на ново поколение висок клас специализирани софтуерни продукти за триизмерни архитектурни модулации, анимации и визуализации” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020. Проектът цели внедряване на нов софтуер, с който компанията ще постигне още по-добри резултати при архитектурните модулации и анимации, ще засили конкурентоспособността си и експортния си капацитет и ще затвърди водещите си пазарни позиции. Проектът е на обща стойност 734 500,69 лв, от които 329 790,82 лв. са безвъзмездна финансова помощ от програмата, чиито бюджет е от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) на Европейския съюз. Договорът е сключен на 20 юни 2016г. и проектът ще продължи 4 месеца.