GET CONNECTED
2015 Pulse - All Rights Reserved

June, 2016

All the posts published.

Ред Въртекс ООД спечели проект BG16RFOP002-2.001-1231 „Увеличаване на експортния потенциал и конкурентоспособността на архитектурна компания Ред Въртекс чрез внедряване в работния процес на ново поколение висок клас специализирани софтуерни продукти за триизмерни архитектурни модулации, анимации и визуализации” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. Проектът цели внедряване на нов софтуер, с който компанията ще постигне още по-добри резултати при …

Read More →

Finally our green screen studio is equipped and available for rent 24/7. The size is 12m x 9m x 4.5m. Featuring adjustable lighting units set at 5600K, a 24″ screen for monitoring, high-speed Wi-Fi, a dressing area, a kitchen and security. For additional info and bookings: phone: 00359 2 4199699 mobile: 00359 88 8830911 e-mail: office@redvertex.com

June 2016 - REDVERTEX