REDVERTEX като част от оперативната програмата за иновации и конкурентноспособност

2 February, 2021