REDVERTEX като част от оперативната програмата за иновации и конкурентноспособност

15 January, 2021